Zorgvoorelkaar

De Nederlandse zorgstaat bevindt zich in een crisis. Illustratief is de ontwikkeling in Europa dat de verhouding werkenden versus 65 plussers in de komende decennia verandert van 3-1 (2010) naar 1-1 (2050). Deze ontwikkeling heeft onder andere tot gevolg dat we in het jaar 2025 een half miljoen (!) mensen te kort hebben aan verzorgend personeel. Nederland heeft een radicale verandering in de huidige zorgstaat nodig, zodat de zorg betaalbaar blijft en voldoende capaciteit beschikbaar is. Een meer participatieve samenleving waar mensen voor elkaar zorgen is noodzakelijk om deze trend het hoofd...

lees meer